Липсващи наследници? Не са известни близки роднини? Знаете ли за случай, в който можем да помогнем?


Моля ! или попълнете формуляра по-долу с възможно най-много информация и ние ще се свържем с Вас с всички въпроси или да потвърдим, че изследването е в ход.

 • Умиращо лице или данни за притежателя на активите:

 • Не е ли време? Трябва ли да попълните този формуляр по-късно?

  Кликнете върху "Запазване и продължаване на по-късно"
 • Моля, посочете месец (ММ) и година (ГГГГ) от раждането или приблизителна възраст
 • Моля, посочете месец (ММ) и година (ГГГГ) на смъртта или приблизителна възраст
 • Моля, въведете число, по-малко или равно на 120.
 • (ако е приложимо)
 • Ако е неизвестен, моля, потвърдете държавата на пребиваване
 • Моля, посочете пълните си данни за контакт:

 • Условията и условията могат да бъдат намерени тук