Нашите проучвания за пробат


Finders International проследяват изчезнали бенефициенти и неизвестни близки роднини в продължение на десетилетия. Ние разработихме и разширихме нашите услуги през годините, извън експертното местоположение на наследниците, за да осигурим ефективни решения на редица свързани въпроси.

  Частни изпълнители и администратори


  Ако сте избрали да управлявате имот поверително, все още имате достъп до много от нашите услуги.

  Поддръжка и събития в частния сектор

  Правна помощУслуги


  Ние можем да съдействаме при проследяването на липсващите Wills, както и на липсващите, неактивирани и нетърсени активи в Обединеното кралство и да извършваме претърсване в чужбина в несъстоятелност.

  Търсения в чужбина за фалит

  Международни услуги за активи


  Ние можем да помогнем да продадем, прехвърлим или възстановим набор от чуждестранни активи, включително акции, банкови сметки и инвестиционни портфейли, да подпомогнем имотите с необходимите административни и правни документи и да помогнем да върнем активите обратно в имота.

  Международни услуги за активи

  Контакти