Нашите проучвания за пробат


Finders International е водеща изследователска фирма за пробат, която от десетилетия проследява изчезнали бенефициенти и неизвестни близки роднини. Ние разработихме и разширихме услугите си през годините, извън експертното местоположение на наследниците и проучванията за наследството, за да осигурим ефективни решения на редица свързани въпроси.

Частни изпълнители и администратори


Ако сте избрали да управлявате имот поверително, все още имате достъп до много от нашите услуги.

Поддръжка и събития в частния сектор

Правна помощУслуги


Ние можем да съдействаме при проследяването на липсващите Wills, както и на липсващите, неактивирани и нетърсени активи в Обединеното кралство и да извършваме претърсване в чужбина в несъстоятелност.

Търсения в чужбина за фалит

Международни услуги за активи


Ние можем да помогнем да продадем, прехвърлим или възстановим набор от чуждестранни активи, включително акции, банкови сметки и инвестиционни портфейли, да подпомогнем имотите с необходимите административни и правни документи и да помогнем да върнем активите обратно в имота.

Международни услуги за активи

Контакти