Нашите дружества за адвокатски панел и ролята на администратора

Когато проследяване на бенефициентите за да бъдем беззаконие без близки роднини, можем да поискаме един от наследниците да действа като администратор.

Необходим е администратор, за да кандидатства за получаване на административни писма от регистъра на прокуратурата. Грантът ще упълномощи адвоката да действа за администратора, за да започне процеса на прекратяване на имота и да се премести към разпределянето на средствата на всички оправомощени наследници.

Избягвайте финансовите рискове, като използвате нашия панел за адвокати


Препоръчваме да инструктирате фирма от адвокати от нашата избрана група независими фирми, всички от които са регулирани от SRA (Орган за регулиране на адвокатурата).

Тези фирми са се съгласили с нас, че ако имотът е неплатежоспособен (или под £ 500 общо), или сте изоставени по някаква причина (като например напускане на имота на други или по-близки роднини), няма да има правен такси, платими изобщо, при никакви обстоятелства.

Никога няма да носите лична отговорност или да трябва да плащате средства директно на нашия панел от адвокати.

Това споразумение е уникално за Finders International.

Няма никакви такси за препращане между нас и всяка фирма, която препоръчваме.

Разбира се, можете да номинирате свой собствен адвокат, но имайте предвид, че може да се наложи да платите таксите им от собствени средства, независимо от резултата, ако направите това.