Защо да избера Finders?

Сигурна и надеждна услуга с работни практики и етика, които нямат нищо общо с това.


Какво предлагаме


Ние гарантираме че ще бъдем платени само ако и когато получите наследството си.
Ние гарантираме че никога не може да наследиш дълг.
Безплатно родословно дърво за всеки наследник, който запазва нашите услуги (моля, имайте предвид, че семейните дървета се събират в повечето, но не всички случаи).
Служба за препращане на кореспонденция за всеки наследник, който запазва услугите ни, е включен, ако искате да се свържете с други членове на семейството.
Подробен Грижа за клиента принципи и политики
Достъп до фирми на адвокати, регламентирани със SRA с гаранции срещу дългове или прекомерни съдебни такси
Дружество с £ 2 милион професионална застраховка за обезщетение. Всички рискове са покрити
Защитата на данните е регистрирана под регистрационен номер Z6654345, което означава, че вашите данни ще се съхраняват сигурно в строго доверие.