Служба за обединяване на активи


Ако притежавате непоискани активи, можем да ви помогнем да проследим собственици и предлагат решения, отговарящи на повечето изисквания.

Обикновено активите остават непоискани, тъй като собствениците са се преместили, отминали, не могат да бъдат проследени или не реагират, когато кореспонденцията се изпраща до последния им известен адрес.

Активите, които са останали без искане, могат да бъдат:

  • Пенсиите
  • Живот или други застрахователни политики
  • Спестовни планове
  • Акционери
  • Дивиденти
  • Средства за сметка на клиента
  • Физически активи, имоти или ценни вещи

Как можем да помогнем

Ако собствениците са умрели, можем да проследим оцелелите им наследници или Изпълнителя (ите) и бенефициентите на техните завещания. Нашите решения по поръчка означават, че можем да проследим голям брой наследници своевременно и икономически ефективно.

Моля Контакти за безплатна оценка или оферта.

Ако сте физическо лице който е получил кореспонденция от Finders International, идентифицирайки ви като бенефициент на незаинтересовани активи, вижте нашите Бенефициенти стр.

Контакти