Въпросник на бенефициента

За да подпомогнем проверката, понякога искаме въпросник, който да описва вашето познание за родословното ви дърво. Спекулативна и анекдотична информация е добре дошла, както и вашите коментари.

Ако сте заличили данните си за вход, моля !.

Този въпросник може да бъде попълнен онлайн или отпечатан и върнат на Finders International чрез пускат или имейл до [имейл защитен].

Благодарим Ви за вашето време и помощ.