Отдел „Право и имоти на Intestacy“

Законът за интересите (кой наследява) и сумите, които хората наследяват, варира в широки граници по света. Шотландското законодателство се различава от английското и уелското, а в САЩ и Австралия съществуват различия в отделните щати.

Тези закони лесно се разбират и затова ви насърчаваме се свържете за изясняване, ако е необходимо.


Примери за английско и уелско законодателство са дадени по-долу:

Обявете график за разпространение на имоти

Семейни отношения / Закон за заветите (Англия и Уелс)

Обжалване на имущество: Фракционни права

Процесът на наследниците - инфографски


Ръководство за наследяване на Intestacy (Англия и Уелс)


Този документ дава повече информация за това кой има полза от закона за интелектуалната собственост и как стойността на имуществото може да засегне кой има полза.
Изтеглете нашето подробно Ръководство за наследяване по интереси (Англия и Уелс; 920 kB)

Наследяване на Ръководство за наставления (Шотландия)


Този документ дава повече информация за това кой има полза от закона за интелектуалната собственост и как стойността на имуществото може да засегне кой има полза.
Изтеглете нашата подробна информация - Закони на запрета в Шотландия (1.54 MB)

Допълнителна информация по въпросите на данъка върху наследството