Правосъдие и имущество

Законът за наставките (който наследява) и сумите, които индивидите наследяват, варират значително в целия свят. Шотландското право се различава от английското и уелското право, а в САЩ и Австралия различията съществуват от държава до държава.

Тези закони лесно се разбират и затова ви насърчаваме се свържете за изясняване, ако е необходимо.


Примери за английско и уелско законодателство са дадени по-долу:

Обявете график за разпространение на имоти

Обжалване на имущество: Фракционни права

Семейни отношения / Закони за закони (Англия и Уелс)

Процесът на наследниците - инфографски


Наследяване на Ръководството за интрументи (Англия и Уелс)


Този документ дава повече информация за това кой има полза от закона за интелектуалната собственост и как стойността на имуществото може да засегне кой има полза.
Изтеглете нашето подробно ръководство за наследяване на интензивността (Англия и Уелс; 920 kB)

Наследяване на Ръководство за наставления (Шотландия)


Този документ дава повече информация за това кой има полза от закона за интелектуалната собственост и как стойността на имуществото може да засегне кой има полза.
Изтеглете нашата подробна информация - Закони на запрета в Шотландия (1.54 MB)

Допълнителна информация по въпросите на данъка върху наследството