Finders International отличи сертификатите "Приятели срещу измами"

Finders International обяви още една нова изследователска индустрия на първо място!
Много служители са удостоени със сертификацията "Приятели срещу измами", след като са завършили обучението, и се радваме, че ще отидем на допълнително ниво, за да осигурим необходимата увереност на обществеността. Повече за инициативата "Приятели срещу измами" можете да намерите на адрес: https://www.friendsagainstscams.org.uk

Finders International - Приятели срещу измами Сертификация