Търси Международен екип за подкрепа на деменцията Приятели

време за четене <1 минута

Много от нашите служители са се обучавали като Приятели на деменция и ние сме горди да бъдем единственият британски екип за проучвания, който обучава служители в подкрепа на тази инициатива. В хода на нашата работа срещаме много възрастни хора като бенефициенти на имоти. Смятаме, че е важно нашите служители да се опитат да идентифицират хора, които могат да страдат или са уязвими. Това е особено случаят, когато могат да се изискват съдебни процеси и подписване на документи и договори. Като професионална локация на наследник и липсващата фирма за проследяване на бенефициенти, ако имаме съмнения относно капацитета на бенефициента, ние ще поискаме съвет от приятели, семейство или назначени представители и винаги ще се стараем да спазваме всяка ситуация, в която можем да се окажем. "Най - добрата фирма за проучвания за пробация 2019" на Награди за проучвания на Великобритания за пробат.