Търси Международен екип за подкрепа на деменцията Приятели

време за четене <1 минута

Много от нашите служители са се обучавали като Приятели на деменция и ние се гордеем, че сме единственият обучаващ персонал в Обединеното кралство за наследствени изследвания, който подкрепя тази инициатива. В хода на нашата работа срещаме много възрастни хора като бенефициенти на имения. Смятаме, че е важно нашият персонал да се опита да идентифицира хора, които могат да страдат или са уязвими. Това е особено случаят, когато може да са необходими правни процеси и подписване на документи и договори. Като място за професионален наследник и липсваща фирма за издирване на бенефициенти, ако имаме съмнения относно капацитета на бенефициера, ще поискаме съвет от приятели, семейство или назначени представители и винаги ще се опитаме да гарантираме, че спазваме всяка ситуация, в която може да се окажем. Finders International - гласувано „Най-добра фирма за изследване на завещания за 2019 г.“ в Награди за проучвания на Великобритания за пробат.