Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Những vùng trọng điểm

CSR phản ánh cam kết của chúng tôi về việc thực hiện các nguyên tắc kinh doanh và sự tôn trọng của chúng tôi đối với con người và hành tinh.

Nguyên tắc

Thu hút sự tin tưởng của khách hàng và ra quyết định có nguyên tắc

Tìm hiểu thêm về các phương thức kinh doanh của chúng tôi>

Từ thiện

Công việc của chúng tôi cho các tổ chức từ thiện và xã hội rộng lớn hơn nói chung

Cách tiếp cận của chúng tôi để "trả lại một cái gì đó">

Môi trường

Giúp bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta

Tìm hiểu về các nỗ lực bền vững môi trường của chúng tôi>

Thư từ Người sáng lập & Giám đốc điều hành của chúng tôi

Finders International đã phát triển ổn định và cơ sở khách hàng của chúng tôi đã tăng mỗi năm kể từ 1997. Tất nhiên tôi tự hào về điều này, nhưng nó không chỉ là những gì chúng tôi đã làm, nó cũng là về cách chúng tôi đã làm nó. Nói một cách đơn giản, chúng tôi đã giữ lại tính toàn vẹn của mình và không bao giờ hạ thấp các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Tôi luôn có ý định tạo ra một công ty có đạo đức và tôi chân thành tin rằng chúng tôi đã đạt được một nền văn hóa thúc đẩy những giá trị này và khách hàng của chúng tôi nhận ra điều này - có lẽ đây là một trong những lý do tại sao công ty chúng tôi tiếp tục phát triển từ thế mạnh này sang thế mạnh khác.