Chúng tôi làm việc với ai


Khách hàng chuyên nghiệp, Khu vực công cộng và hơn thế nữa ...


Chúng tôi làm việc với nhiều khu vực công nhà cung cấp dịch vụ, luật sư, công ty tư nhân và tổ chức, các đối tác quốc tế của chúng tôi và công chúng nói chung.

Chúng tôi thường giúp đỡ bất cứ ai cần xác định vị trí người thụ hưởng or dấu vết người thừa kế không rõ cho các mục đích tích cực bao gồm cả những người tìm kiếm để theo dõi:

- thân nhân của một người đã khuất
- chủ sở hữu tài sản trống
- người thừa kế hoặc người thừa hành bị mất tích có tên trong di chúc
- những người thừa kế tài sản / tài sản vô thừa nhận

Người định cư thừa kế quốc tế


Để tham gia mạng lưới toàn cầu thành công của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi,
xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Truyền thông


Chúng tôi làm việc thường xuyên với các phương tiện truyền thông và được gọi là phát ngôn viên cho ngành công nghiệp của chúng tôi. Đọc thêm or liên hệ với chúng tôi.