Chính sách cookie

Chính sách Cookie này đặt ra cơ sở mà Finders International sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi, (của chúng tôi trang mạng).

Cookie 'Cần thiết' được tự động đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Cookie 'không cần thiết' và các công nghệ khác chỉ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy. Bạn đồng ý cho chúng tôi đặt các cookie không cần thiết trên máy tính hoặc thiết bị của bạn bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi với cài đặt trình duyệt được đặt để chấp nhận cookie.

Để biết thông tin về sự khác biệt giữa cookie thiết yếu và không cần thiết, hãy xem phần bên dưới có tên Giới thiệu về cookie.

Để biết thông tin về cách bạn đồng ý và cách bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình cho chúng tôi khi đặt cookie không cần thiết và các công nghệ khác trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, hãy xem phần bên dưới có tiêu đề Cách chấp nhận hoặc từ chối cookie.

Về Cookie

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được gửi bởi máy chủ của trang web tới trình duyệt web, bộ nhớ xử lý hoặc ổ đĩa cứng và được lưu trữ ở đó. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tùy chỉnh trang web cho một người dùng cụ thể, giúp người dùng điều hướng trang web, cải thiện trải nghiệm trang web của người dùng và lưu trữ thông tin đăng nhập và thông tin đăng nhập của người dùng đó.

Cookie có thể được phân loại là 'thiết yếu' hoặc 'không cần thiết'.

Cookie thiết yếu: đây là các cookie:

  • chỉ được sử dụng để thực hiện hoặc tạo thuận lợi cho việc truyền tải thông tin qua mạng; hoặc là
  • nghiêm túc cần thiết để cung cấp một dịch vụ trực tuyến (ví dụ: trang web của chúng tôi hoặc một dịch vụ trên trang web của chúng tôi) mà bạn đã yêu cầu.

Cookie không cần thiết: đây là bất kỳ cookie nào không nằm trong định nghĩa cookie cần thiết, chẳng hạn như cookie được sử dụng để phân tích hành vi của bạn trên trang web (cookie 'phân tích') hoặc cookie được sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn (cookie 'quảng cáo').

Cookie có thể được phân loại là 'phiên' hoặc 'liên tục', tùy thuộc vào thời gian chúng được lưu sau khi chúng được đặt trên trình duyệt của bạn.

Phiên cookie: cookie phiên kéo dài miễn là bạn giữ cho trình duyệt của mình mở. Chúng hết hạn khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie: cookie cố định hết hạn vào thời điểm cố định hoặc nếu bạn xóa chúng theo cách thủ công khỏi trình duyệt của mình, tùy điều kiện nào xảy ra trước.

Cookie có thể được phân loại là 'bên thứ nhất' hoặc 'bên thứ ba'.

Cookie của bên thứ nhất: đây là những cookie được đặt trên thiết bị của bạn theo tên miền trang web của chúng tôi.

Cookie của bên thứ ba: đây là những cookie được đặt trên thiết bị của bạn bởi tên miền trang web của bên thứ ba.

Cookies được sử dụng trên trang web của chúng tôi

Cookies phiên

Họ tên miền
TawkConnectionTime www.findersinternational.co.uk
ss va.tawk.to
_gat .finderi quốc tế.co.uk

Bánh quy được lưu trữ

Họ tên miền
__tawkuuid .finderi quốc tế.co.uk
chim ưng va.tawk.to
_gid .finderi quốc tế.co.uk
_ga .finderi quốc tế.co.uk
__cfduid .tawk.to
__cfduid .cloudflare.com
unsode_privacy [đồng ý_types] www.findersinternational.co.uk
__cfduid .finderi quốc tế.co.uk

Cách chấp nhận hoặc từ chối cookie

Có một số cách khác nhau để bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối một số hoặc tất cả cookie. Một số phương pháp chính để làm như vậy được mô tả dưới đây.

Bạn được quyền chặn việc sử dụng một số hoặc tất cả các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng làm như vậy có thể làm hỏng trang web của chúng tôi và chức năng của trang web hoặc thậm chí có thể khiến một số hoặc tất cả không thể sử dụng được.

Bạn cũng nên lưu ý rằng việc xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt của bạn cũng sẽ xóa bất kỳ cookie nào đang lưu trữ tùy chọn của bạn, ví dụ: cho dù bạn đã chấp nhận cookie trên trang web hay bất kỳ cookie nào đang chặn các cookie khác.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về cookie và điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn bằng cách truy cập www.allaboutcookies.org

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối một số hoặc tất cả cookie (ví dụ: chặn tất cả cookie của bên thứ ba) bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn không biết cách thực hiện việc này, các liên kết bên dưới đã đặt ra thông tin về cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn cho một số trình duyệt web được sử dụng phổ biến nhất:

Một số trình duyệt, chẳng hạn như Chrome và Firefox, cho phép bạn thay đổi cài đặt của mình để duyệt ở chế độ 'ẩn danh', giới hạn lượng dữ liệu được đặt trên máy của bạn và tự động xóa mọi cookie liên tục được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn kết thúc phiên duyệt web. Ngoài ra còn có nhiều ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể thêm vào trình duyệt của mình để chặn hoặc quản lý cookie.

Bạn có thể chọn không tham gia theo dõi Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt có sẵn nhấn vào đây.

Để xóa cookie đã được đặt trước đó trên trình duyệt của bạn, bạn nên chọn tùy chọn xóa lịch sử duyệt web của mình và đảm bảo rằng tùy chọn xóa hoặc xóa cookie được bao gồm khi bạn làm như vậy.