Thợ săn người thừa kế của BBC


Người thừa kế Hunters là một chương trình ban ngày nổi tiếng trên BBC1 và Finders International là một trong những công ty tìm kiếm người thừa kế đã được mời tham gia kể từ khi ra mắt. Chúng tôi là một công ty chính trong chương trình và được nhìn thấy truy tìm người hưởng lợi dường như bona vacantia bất động sản.

Người thừa kế Thợ săn thể hiện các kỹ năng và chuyên môn rộng của các nhà nghiên cứu và đại diện của chúng tôi. Nó bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên của chúng tôi, những người thụ hưởng và nhiều người khác liên quan đến việc quản lý Di sản của Người chết.

Người xem có thể yên tâm rằng nếu một trong những đội săn tìm người thừa kế của Finders International từng liên hệ với họ, nó chỉ có thể là tin tức tích cực và thậm chí có thể liên quan đến một lượng gió đáng kể!

Xem clip từ bộ truyện, tìm hiểu về khiếu nại bất động sản chưa được xác nhậngặp gỡ các ngôi sao của chương trình.