Không biết tiếp theo của Kin?

Chúng tôi có một giải pháp đã được thử nghiệm và tin cậy để tìm người thân của những người đã chết, theo đó bạn sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro hay phí nào, trong khi tuân thủ thực tiễn tốt nhất.

Chúng ta thường có thể tìm thấy thân nhân vô cùng nhanh chóng, thường là trong vòng vài ngày, và chịu rủi ro và chi phí của chính chúng ta.

Trong hầu hết các trường hợp, có những người sống và được hưởng thân nhân ở đâu đó; họ có thể rất xa cách liên quan hoặc sống ở nước ngoài và họ có thể chưa bao giờ nghe nói về người đã chết, nhưng họ vẫn là những người thụ hưởng hợp pháp.

Nếu bạn là luật sư hoặc chuyên gia khác, chúng tôi cũng có thể giúp hướng dẫn bảo mật cho công ty của bạn quản lý bất động sản. Bất kỳ chi phí nào bạn có thể đã phát sinh có thể được thu hồi và tạo thêm công việc.

Crown hoặc Nhà nước không quan tâm đến một Di sản nơi một Di chúc hợp lệ được tìm thấy, hoặc người thừa kế tồn tại theo Luật Intestacy.

Tham khảo một Không biết đến Tiếp theo của Kin(Bona Vacantia) động sản