Tham gia Nhóm


Chúng tôi luôn mong muốn được nghe từ bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia với chúng tôi ở mọi cấp độ, vì vậy đừng chờ đợi một vị trí tuyển dụng được quảng cáo, hãy gửi cho chúng tôi CV của bạn và một email bao quát ngay hôm nay.

Logo mức lương của Luân Đôn

Chúng tôi là một công nhận Mức lương đủ sống Chủ nhân.

Lưu ý: Thật không may do khối lượng ứng dụng lớn, chúng tôi không thể đáp ứng với các ứng cử viên không thành công.

Case Manager


Chúng tôi luôn thú vị khi nghe từ bất cứ ai có kinh nghiệm liên quan hoặc kỹ năng chuyển nhượng. Vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn càng sớm càng tốt.

Email: [Email protected]

Chủ đề: Đơn xin việc cho Người quản lý hồ sơ

Đăng ký ngay

Nghiên cứu thực tập


Chúng tôi đang tìm kiếm một người nhiệt tình cho một thực tập nghiên cứu. Đây sẽ là một vị trí trả tiền.

Email: [Email protected]

Chủ đề: Đơn xin việc thực tập nghiên cứu

Mô tả công việcĐăng ký ngay

Đại diện địa phương


Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng cử viên phù hợp sẵn sàng đến thăm những người hưởng lợi trực tiếp tại một thời điểm.

Email: [Email protected]

Chủ đề: Đơn xin việc cho đại diện địa phương

Đăng ký ngay

Disclaimer

Công ty trình bày mô tả công việc này như một hướng dẫn cho các lĩnh vực và nhiệm vụ chính mà chủ sở hữu công việc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường đòi hỏi phải thay đổi và các trách nhiệm và hoạt động cụ thể của chủ sở hữu sẽ thay đổi và phát triển. Do đó, bản mô tả công việc nên được xem là chỉ dẫn và không phải là một tuyên bố vĩnh viễn, dứt khoát và đầy đủ.