Tham gia Nhóm


Chúng tôi luôn mong muốn được nghe từ bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia với chúng tôi ở mọi cấp độ, vì vậy đừng chờ đợi một vị trí tuyển dụng được quảng cáo, hãy gửi cho chúng tôi CV của bạn và một email bao quát ngay hôm nay.

Logo mức lương của Luân Đôn

Chúng tôi là một công nhận Mức lương đủ sống Chủ nhân.

Lưu ý: Thật không may do khối lượng ứng dụng lớn, chúng tôi không thể đáp ứng với các ứng cử viên không thành công.

Case Manager


Chúng tôi luôn thú vị khi nghe từ bất cứ ai có kinh nghiệm liên quan hoặc kỹ năng chuyển nhượng. Vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn càng sớm càng tốt.

Email:  [email được bảo vệ]

Chủ đề: Đơn xin việc cho Người quản lý hồ sơ

Đăng ký ngay

Nghiên cứu thực tập


Chúng tôi đang tìm kiếm một người nhiệt tình cho một thực tập nghiên cứu. Đây sẽ là một vị trí trả tiền.

Email:  [email được bảo vệ]

Chủ đề: Đơn xin việc thực tập nghiên cứu

Mô tả công việcĐăng ký ngay

Đại diện địa phương


Chúng tôi luôn theo dõi các ứng cử viên phù hợp sẵn sàng đến gặp trực tiếp những người thụ hưởng ngay lập tức.

Email:  [email được bảo vệ]

Chủ đề: Đơn xin việc cho đại diện địa phương

Trình quản lý hồ sơ tài sản


Mục đích của vai trò này là theo dõi, xác định vị trí và liên hệ với người thụ hưởng đối với tài sản vô thừa nhận nhằm mục đích đưa người thụ hưởng vào các dịch vụ của Finders International và thay mặt họ thu hồi tài sản. Đây là cơ hội để phát triển và phát triển một lĩnh vực công việc mới trong Finders International.

Email:  [email được bảo vệ]

Chủ đề: Đơn xin việc cho Quản lý hồ sơ tài sản

Đăng ký ngay

Người khảo sát / Quản trị tài sản


Một vị trí thú vị trong bộ phận Tài sản của chúng tôi dành cho một nhà khảo sát có năng lực, người cũng có thể cung cấp hỗ trợ hành chính cho nhóm.

Đăng ký ngay

Disclaimer

Công ty trình bày bản mô tả công việc này như một hướng dẫn về các lĩnh vực và nhiệm vụ chính mà chủ nhân công việc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường đòi hỏi sự thay đổi và các trách nhiệm và hoạt động cụ thể của chủ nhân sẽ thay đổi và phát triển. Do đó, mô tả công việc nên được xem như là một chỉ dẫn chứ không phải là một tuyên bố vĩnh viễn, dứt khoát và đầy đủ.