Phóng viên kế thừa của BBC

Heir Hunters là một chương trình phổ biến vào ban ngày trên BBC1 và Finders International đã được mời tham gia kể từ khi ra mắt. Chúng tôi là một công ty chính trong chương trình và được xem truy tìm người hưởng lợi dường như bona vacantia bất động sản.

Chương trình giới thiệu các kỹ năng và chuyên môn rộng lớn của các nhà nghiên cứu và đại diện của chúng tôi. Nó bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên của chúng tôi, những người thụ hưởng và nhiều người khác đối phó với việc quản lý Di Sản của Người Chết.

Người xem có thể yên tâm rằng nếu một trong những đội săn tìm người thừa kế của Finders International từng liên hệ với họ, nó chỉ có thể là tin tức tích cực và thậm chí có thể liên quan đến một lượng gió đáng kể!

Lượt xem clip từ bộ truyện, tìm hiểu về khiếu nại bất động sản chưa được xác nhậngặp gỡ các ngôi sao của chương trình.