Daniel Curran nổi bật trên Tạp chí Luật mới

thời gian đọc <1 phút

Daniel Curran, MD của công ty phả hệ di chúc quốc tế, Finders International, đã nói chuyện với Tạp chí luật mới tuần này để thảo luận về săn bắn người thừa kế, nghề luật và cách anh dành thời gian cho bạn bè và gia đình.

Với Hỏi & Trả lời, Daniel nói về thử thách nghề nghiệp lớn nhất của anh đến từ sự thay đổi liên tục của các kỹ thuật nghiên cứu, các luật sư chuyên nghiệp đã giúp anh trên đường đi và cách thức Finders International là nhà tài trợ chính của Trường tiểu học Dania.

Daniel cũng thảo luận về cách anh ta là một nhà tư vấn đáng tin cậy cho cuốn tiểu thuyết 'Sự kế thừa của Solomon Fartasing' của Mary Poulson-Ellis cũng như sự hình thành của Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu chứng thực chuyên nghiệp (IAPPR) là cơ quan tự điều chỉnh đầu tiên trong ngành.

Để đọc toàn bộ Q & A, bạn có thể bấm vào đây.