Finders International trao tặng bạn bè chống lại chứng nhận lừa đảo

Finders International hôm nay đã công bố một ngành nghiên cứu chứng thực di chúc khác!
Nhiều nhân viên đã được trao tặng Chứng nhận của những người bạn chống lại Scams, đã hoàn thành khóa đào tạo và chúng tôi rất vui mừng được đi xa hơn để mang lại sự yên tâm cần thiết cho công chúng. Thông tin thêm về Sáng kiến ​​Chống Lừa đảo Bạn bè có thể được tìm thấy tại: https://www.friendsagainstscams.org.uk

Finders International - Bạn bè chống lại chứng nhận lừa đảo