Các bất động sản 173 không được công bố tại Bristol

Nếu bạn có người thân từ quận Bristol, bạn có thể gặp khó khăn mà không nhận ra điều đó. Hiện tại có những bất động sản không được công bố 173 ở Bristol, theo mới nhất Danh sách Bona Vacantia. Danh sách này là của những người có chết không có ý chí or không có người thân nào được biết đến.

Ông Daniel Curran, MD và người sáng lập Finders, nói rằng Chính phủ đang ngồi trên vận may của hơn mười nghìn người trên khắp Vương quốc Anh.

Những sự bổ sung mới vào danh sách bao gồm Peter Capaldi, người đã chết ở tuổi 84 ở Westbury-on-Trym, Bristol, để lại một bất động sản không có người nhận. Michael Begley sinh vào tháng 1 1947 và chết ở Nam Gloucestershire vào tháng 5 2018 ở độ tuổi 71.

Di sản của Blanche Emily Philips sẽ được đề cập đến Vương miện trong thời gian năm 4 sau khi vẫn chưa được công bố trong gần năm 25.

Khi ai đó chết mà không có ý chí - hoặc ruột - tài sản của họ trở thành một 'hàng trống'. Bona Vacantia là tên được đặt cho những tài sản vô chủ này sau đó được truyền lại cho Vương miện.

Các thành viên trong gia đình và người thừa kế chỉ có 12 năm để yêu cầu bất động sản một khi nó đã được báo cáo không được công bố cho Crown.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các bất động sản 173 không có người nhận ở Bristol:

Ngày giỗ
Cầu, Vernon Leonard 31 / 12 / 2018Bristol
Pascoe, Colin 21 / 6 / 2017Filton South Gloucestershire Bristol BS10
Welsford, Mervyn John 1 / 9 / 2017Bristol
Dutton, Simon John 16 / 11 / 2017Bristol
Vàng, Ivor Edward John 17 / 12 / 2017Avon Avon BS2
Lupton, Gerry 15 / 1 / 2011Bristol
Bắt đầu, Michael 11 / 5 / 2018Vùng duyên hải phía nam Bristol
Capaldi, Peter 3 / 1 / 2018Westbury-On-Trym Bristol BS10
McKenzie, Douglas 4 / 7 / 2006Bristol
Caple, John Arthur 29 / 9 / 2018Avon Avon
Ostern, Dorothy Ann Elizabeth 23 / 5 / 2012Avon Avon
Anderson, Stanley Nathaniel 8 / 2 / 2010Avon Avon
Leggatt, Norman Melville 7 / 6 / 2017Avon Avon
Cullen, Mark 12 / 2 / 2017Avon Avon
Bauknarou, Rita Annegret 28 / 12 / 2017Vùng duyên hải phía nam Bristol
Bicks, Elvinea Alice Patricia 25 / 1 / 2015Bedminster Bristol
Whitcher, Raymond Desmond 29 / 8 / 2000Avon Avon
Gwozdzik, Dariusz Pjotr 31 / 3 / 2013Bristol
Núi, ân sủng 5 / 12 / 2017Avon Avon
Russell-tình yêu, Bryan 6 / 2 / 2017Avon Avon
Clancey, Michael Terrence 9 / 1 / 1976Avon Avon
Brouvard, Lawrence 16 / 12 / 2016Somerset Bristol
Lloyd, Bernice 27 / 9 / 2017Bristol
Gates, Cyril Sidney 20 / 8 / 2013Bristol
Casey, Robert 23 / 5 / 2017Bristol
Brunt, Reginald 23 / 8 / 2017Bristol
Thợ dệt, Alan Frederick 8 / 11 / 2017Bristol
Jones, John 10 / 10 / 2016Bristol
Cahill, Hazel Mary 30 / 7 / 2017Bristol
Hoare, Anthony Stegmaun 11 / 8 / 2009Bristol
Shott, Sandra Dennett23 / 8 / 2012Bristol
Leach, Clifford Samuel 23 / 1 / 2018Shirehampton Bristol
Giới hạn, John 4 / 10 / 2017Bristol
Wiley, Joyce Kathleen 16 / 2 / 2017Bristol
Đông, Barbara Gladys 4 / 3 / 2017Somerset Somerset
McMahon, Owen John 27 / 3 / 2017Somerset NE
Đồ tể, Maud Lousia 9 / 12 / 2016Bristol
Bellamy, Marion Jacklin26 / 9 / 2017Bristol
Knapp, Jean 5 / 10 / 2017Bristol
Saunders, Peter Harry 15 / 2 / 2017Aston Bristol
Thompson, Robert Frederick George 19 / 5 / 2006Westbury-on-Trym Bristol
Campbell, Philbert 19 / 8 / 2016Bristol
McGann, Paul Michael 20 / 6 / 2016Bristol
Jones, hoa hồng Winifred 24 / 1 / 2017Bristol
Chân, Mauveen Susan Stevens13 / 5 / 2017Westbury-on-Trym Bristol
Đức Phanxicô, Harold 25 / 11 / 2015Kingswood Bristol
Ngõ, tháng sáu 17 / 1 / 2017Ao cá
Staniek, Adam Justyn 12 / 10 / 2016Bristol
De Boer, Peter 2 / 2 / 2007Bristol
Poole, Ernest 5 / 12 / 2011Bristol
Hammond, Michael Andrew 27 / 10 / 2016Bristol
Potter, John Albert 13 / 4 / 2016Kingswood Bristol
Oakley, Mary 20 / 7 / 2015Tây Nam Bristol
Harris, Valerie Ann 9 / 5 / 2016Westbury-on-Trym Bristol
Pavey, Raymond Howard 10 / 8 / 2016Bristol
Nolan, John Thomas 25 / 7 / 2016Bristol
Powell, Patricia Theresa 29 / 1 / 2016Horfield Bristol
Taplin, Robert 5 / 7 / 2015Shirehampton Bristol
Thợ mộc, Bryan 30 / 5 / 2016Bristol
Cromarty, John 21 / 4 / 2016Bristol
Anh, Dorothy Hilda 8 / 10 / 2016Westbury-on-Trym Bristol
Shaw, David Edward 6 / 4 / 2016Bristol
Mitchell, Patricia Edith Ann 13 / 7 / 2016Bristol
Hudson, Constantine 15 / 4 / 2016Bristol
Hale, Alison Jayne 11 / 2 / 2016Bristol
Dài, Glyn 20 / 5 / 2016Stinchcombe Gloucestershire
Vòng hoa, John 18 / 3 / 2016Bristol
Dallas, Sutcliffe George 12 / 2 / 2016Bristol
Mugford, Bình minh Ellen 27 / 9 / 2015Bristol
Lacanna, Adriano 2 / 12 / 2015Avon Avon
Cornish, Michael John 13 / 2 / 2011Thành phố Bristol của Bristol
Móng vuốt, Ivan Seymour 19 / 9 / 2015Vùng duyên hải phía nam Bristol
Rees, Margaret Rose 21 / 1 / 2016Bristol
Clarke, Leslie 8 / 8 / 2011Avon Avon
Saunders, Elena Mary Cullis 26 / 3 / 2005Bristol
Harte, Daniel 29 / 11 / 2015Westbury-on-Trym Bristol
Linehan, Denis Finbarr 25 / 7 / 2015Avon Avon
Stevenson - Oake, Michael George 15 / 1 / 2014Avon Avon
Fowler, Ivor Ernest 6 / 10 / 2014Horfield Bristol
Edmonds, Luther 10 / 10 / 2015Westbury-on-Trym Bristol
Postlethwaite, David 26 / 10 / 2015Bristol
Comley, William Richard 12 / 3 / 2003Avon Avon và Somerset
Lyons, Steven 8 / 11 / 2015Westbury -on-Trym Bristol
Hudd, Hertburt Samuel 11 / 4 / 2015Tiếng Pháp
Tustian, Raymond Varniais 22 / 5 / 2015Thành phố Bristol của Bristol
Dawe, Gladys 21 / 4 / 2015Avon Avon
Hughes, Kenneth 18 / 5 / 2015Tây Nam Anh
Davies, Lionel John 1 / 3 / 2015Westbury-on-Trym Bristol
Morgan, Edwin David 28 / 5 / 2015Avon Avon
Gieo hạt, Ronald Derrick 23 / 4 / 2015Bristol
Mahajani, Shashikumar Vasudeo 1 / 5 / 2012Clifton Bristol
Hughes, Harold 16 / 4 / 2015Bristol
Criddle, Margaret Anne Tavener9 / 4 / 2015Hartcliffe Bristol
McCabe, Michael David 29 / 12 / 2014Vùng duyên hải phía nam Bristol
Higgins, Charles Frank 22 / 7 / 2013Avon Avon
Sullivan, Paul Dennis 16 / 8 / 2013Avon Avon
Tháng Năm, Steven Paul 6 / 1 / 2015Horfield Bristol
Grainger, Walter Francis 14 / 1 / 2015Bristol
Martin, Robert 10 / 1 / 2015Kingswood Bristol
Kibbey, Richard Frank 27 / 2 / 2015Avon Avon
Martin, Michael Clifford 24 / 1 / 2015Avon Avon
Burnell, Ronald Ivor 20 / 12 / 2014Avon Avon
Hàng rào, Walter John 30 / 12 / 2014Avon Avon
Hicks, Peggy Eileen Hemming31 / 1 / 2015Bristol
Collins, Jane Rawson 26 / 4 / 2014Avon Avon
Đường, Hoa hồng Elizabeth V 12 / 1 / 2015Làng Cheswick Bristol
Trời, Angela 13 / 8 / 2014Thành phố Bristol của Bristol
Cung thủ, Alfred 8 / 9 / 2014Yate South Gloucestershire
Hartyani, Daniel John 7 / 12 / 2009Avon Avon
Cox, William 5 / 7 / 2008Avon Avon
Wright, Robert 9 / 5 / 2007Bristol
Whitlock, Weber Marjorie23 / 9 / 2014Avon Avon
Dệt, Beryl Helen 24 / 8 / 2014Gl Glestestireire
Spratt, Bryan James 1 / 2 / 2010Fenchay Bristol Nam Gloucestershire
Deerin, Julian Harry 7 / 12 / 2009Avon Avon
Simantel, Judy Coleen 2 / 10 / 2008Avon Avon
Chadwick, Barbara Anne 24 / 10 / 2014Gl Glestestireire
Duddell, Brian 16 / 10 / 2014Bristol
Hubbard, Geoffrey 19 / 8 / 2014Bristol
Hodges, hoa hồng Lilian 17 / 9 / 2012Bristol
McDermott, Mary 14 / 10 / 2011Bristol
Anh đào, John Christopher 26 / 8 / 2014Southmead Bristol
Rickells, Mary 5 / 12 / 2013Ashton Bristol
Jones, Zillah Joan Ridler25 / 7 / 2013Henleaze Bristol
Draper, John Lyndley 4 / 5 / 2006Vùng duyên hải phía nam Bristol
Palmer, Eileen Joyce 29 / 4 / 2014Gl Glestestireire
Moseley, Jean 15 / 11 / 2013Tiếng Pháp
Saunders, John Michael 12 / 7 / 2014Westbury trên Trym Bristol
Dài, Dennis Gladstone 28 / 10 / 2011Avon Avon
Chuông, Frank Victor 18 / 4 / 2014Westbury-on-Trym Bristol
Atyeo, Ngọc trai Elaine Clarke1 / 11 / 2007Yate Bristol
Paterson, Richard Stewart 15 / 11 / 2013Gl Glestestireire
Cầu, Joan Chandos 18 / 2 / 2014Bedminster Bristol
Chiên, Molly Grace 12 / 11 / 2013Vùng duyên hải phía nam Bristol
Sims, Margaret Hendy18 / 1 / 2013Gl Glestestireire
Fitzgerald, John 21 / 1 / 2014Avon Avon
Delahunty, Thomas 2 / 1 / 2014Bristol
McCoy, Peter 24 / 7 / 2013Southmead Bristol
Bartlett, Ivor 18 / 7 / 2013Bristol
Saunders, Mary 28 / 3 / 2013Brentry
Tapp, Charles Dennis 13 / 11 / 2012Quận Bristol của Bristol
Johnston, William 12 / 2 / 2012Bristol
Người làm vườn, Egbert John 17 / 2 / 2012Frampton trên Severn Gloucestershire
Stevens, John Stanley 11 / 3 / 2013Bristol Nam Gliucestershire
Yates, Iris Evelyn 26 / 5 / 1987Avon Avon
Cocks, Dorothy Miriam 10 / 4 / 2002Somerset NE
Williams, Kenneth 14 / 12 / 1989Avon Avon
Smith, Edward 31 / 5 / 2005Bristol
Westcott, Clive Andrew 20 / 4 / 2011Vùng duyên hải phía nam Bristol
Ticehurst, William 20 / 1 / 1988Avon Avon
Sắc bén, William 21 / 7 / 1995Bristol
Giá, Margaret 30 / 11 / 1996Avon Avon
Carter, Đức Phanxicô 30 / 9 / 1994Somerset Somerset
Trẻ, Hilda tháng năm 19 / 2 / 2009Bristol
Gunningham, George Raymond 2 / 1 / 1991Avon Avon
Madden, Kevin Nigel 10 / 3 / 1999Avon Avon
Rudge, James Charles 18 / 1 / 2009Bristol
Knapp, Harold Walter 9 / 11 / 1990Avon Avon
Buckley, Enid 4 / 3 / 2002Avon Avon
Carter, Roy Andrew Thomas 15 / 11 / 2009Somerset Somerset
Chapman, Lilian Doris 8 / 3 / 1991Avon Avon
Taylor, Bertie Edward 6 / 11 / 2002Bristol
Nash, Florence 9 / 4 / 1986Somerset Somerset
Coles, Sally 22 / 12 / 1998Somerset NE
Coles, Albert Arthur 11 / 9 / 1990Avon Avon
Người mới, James Edgar 18 / 8 / 1988Avon Avon
Phillips, Blanche Emily 20 / 3 / 1994Avon Avon
Evans, Idris 18 / 3 / 1995Avon Avon
McCarthy, John Michael 16 / 9 / 2003Bristol
Penman, Michael 10 / 1 / 2007Bristol
Gleed, Paul 26 / 8 / 2007Bristol
Đánh bóng, Rosina 6 / 6 / 1988Avon Avon
Frain, Charles Henry 12 / 9 / 1997Bristol
Kinh doanh, Alice 8 / 6 / 1989Avon Avon
Whitcombe, Frank Henry 31 / 5 / 1995Bristol
Cảm xạ, Roy Valentine 28 / 11 / 1990Avon Avon
Bryant, Sidney 12 / 1 / 1993Avon Avon

Luôn cập nhật danh sách mới nhất tại Bona Vacantia.

Hướng dẫn người tìm nếu bạn cần giúp đỡ với nghiên cứu chứng thực di chúc hoặc truy tìm một di chúc còn thiếu

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên Bến cảng.