Daniel Curran LIVE trên BBC Radio Suffolk với James Hazell

thời gian đọc <1 phút

Tìm kiếm MD quốc tế, Daniel Curran đã được đề nghị tham gia James Hazell trên BBC Radio Suffolk để thảo luận về chủ đề của Estates không được yêu cầu trong khu vực Suffolk.
Hàng ngàn bảng Anh có thể chờ đợi người dân ở Suffolk vì hàng chục bất động sản vẫn chưa được công bố.
Danh sách các tên, được cập nhật lần cuối vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 53, cho thấy XNUMX người đã chết ở Suffolk, tại các thị trấn bao gồm Ipswich, Bury St Edmunds và Felixstowe. https://www.bonavacantialist.co.uk/location/suffolk

Bạn có thể nghe cuộc phỏng vấn của Daniel đầy đủ, ở đây;