Hoàng tử xứ Wales có thể là người tiếp theo của bạn

thời gian đọc 2 phút

Báo điện tử đưa tin tuần trước rằng Hoàng tử xứ Wales đã nhận được hơn 1 triệu bảng trong năm tài chính 2019-2020 từ người dân Cornwall đã chết ruột - có nghĩa là họ đã qua đời mà không để lại Di chúc.

Do một quy tắc đối với các bất động sản không có người có từ thời Trung cổ, nếu một người ở Cornwall chết ruột và không có người thân còn sống thì di sản sẽ tự động đến Hoàng tử xứ Wales. Một quy tắc tương tự được áp dụng ở Lancaster nhưng đối với phần còn lại của đất nước, nếu một người chết không có Di chúc và không có người thân nào sau đó di sản được chuyển cho Vương miện.

Bài báo đã báo cáo rằng một số tiền mà Công tước xứ Cornwall nhận được được giữ lại trong trường hợp người thân đến trước vào một ngày sau đó để đòi quyền thừa kế của họ. Số tiền không được giữ lại được chuyển vào một quỹ tài trợ từ thiện. Bài báo báo cáo rằng quỹ này đầu tư tiền và cuối cùng sử dụng nó cho các hoạt động từ thiện ở Tây Nam nước Anh.

Bài báo cho biết: Quỹ từ thiện của Công tước xứ Cornwall đã trả hơn 850,000 bảng cho những lý do chính đáng trong bảy năm qua và đã tích lũy được hơn 5.5 triệu bảng tài sản trong suốt cuộc đời của mình.

Điện báo cũng đề cập rằng chính phủ có một quỹ tương tự trả cho các tổ chức từ thiện mặc dù điều này làm tăng tiền từ tiền tiết kiệm bị mất của những người vẫn còn sống. Tiền đến từ các tài khoản đã không hoạt động trong khoảng 15 năm trở lên và chủ sở hữu của số tiền này chưa được xác định.

Trong một thông báo gần đây từ chính phủ, tiền từ khoản tiết kiệm bị mất sẽ được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức từ thiện và những người dễ bị ảnh hưởng bởi coronavirus. Bài báo nhấn mạnh rằng chủ sở hữu của khoản tiết kiệm bị mất vẫn có quyền đòi lại tiền của họ ngay cả khi nó đã được trả cho một tổ chức từ thiện.

Finders International theo dõi những người thụ hưởng bị thiếu đối với bất động sản, tài sản và tài sản. Chúng tôi có một loạt Dịch vụ hỗ trợ pháp lý để hỗ trợ luật sư và các chuyên gia pháp lý khác bao gồm Dịch vụ mất tích, Tài sản không có người nhận và Tìm kiếm phá sản ở nước ngoài của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập của chúng tôi trang mạng. Ngoài ra, bạn có thể gửi email [Email protected] hoặc điện thoại +44 (0) 20 7490 4935.